Om Origo

Hvem er ORIGO Service?

Vi er et serviceselskab, der primært varetager opgaver for samfundskritiske forsyningsvirksomheder samt  infrastruktur i distributionsleddet til borgere, virksomheder, vejbelysning etc. Forsyningssikkerhed og stabilitet er vores vigtigste fokus ud fra, hvor stor efterspørgsel/mængde af strøm, der skal løbe gennem distributionsnettet.

ORIGO Service blev etableret i 2016 og er en del af den sydfynske energikoncern SEF A/S, som startede i 1906 med at producere og levere strøm til Svendborg. ORIGO Service blev etableret på grund af ny lovgivning, der krævede en adskillelse af  de driftsmæssige aktiviteter i monopolselskabet, FLOW Elnet A/S, fra  de kommercielle aktiviteter i SEF-koncernen. ORIGO Service håndterer både opgaver for netselskabet og har kommercielle aktiviteter som bl.a. vejbelysning i Svendborg Kommune.

Vores fornemste formål er at sikre, at der leveres stabil strøm ind til din og din nabos bolig her på Sydfyn.  ORIGO Service har styr på el-flow’et, hvilket betyder, at  du som kunde får  mulighed for at reflektere over  en mere  klimavenlig anvendelse af energi. Vi sørger for, at kapaciteten i distributionsnettet er klar til den stadig stigende efterspørgsel af strøm som følge af, at mange dele af samfundet og vores hjem bliver mere og mere elektrificerede.

Det gør vi bl.a. ved  at indsamle forbrugsdata ude ved de enkelte slutbrugere (boliger, virksomheder etc.), som anvendes til optimereing af drifts- og netplanlægning. Denne digitalisering handler ikke kun om  optimering af driften men er også en del af den grønne omstilling til at anvende strøm på de tidspunkter, hvor der produceres vedvarende energi (grøn energi) bl.a. fra vindmøller og solceller.