Hvem er Origo Service?

Vi er service-selskabet i det sydfynske energi-koncern SEF A/S, som primært varetger opgaver for samfundsansvarlige virksomheder og offentlige instanser omkring sikkerhed og stabilitet for elforsyning kommer ud til borgere, virksomheder etc.

Vi håndtere elnettet for FLOW Elnet

ORIGO Service er driftsansvarlig virksomhed og i dagligdagen varetager alle opgaver for FLOW Elnet A/S

Vedligeholdelse af Svendborg kommunes vejbelysning

ORIGO Service håndtere også kommercielle opgaver og hvor den helt primære opgave er drift og vedligeholdelse af Svendborg kommunens vejbelysning.

Nyhed

Vi er ved at grave de sidste luft-ledninger ned i jorden på Nyborgvej